AVELSHONA
Namn:
S*Zaribs Manya (Saga)   
 
Ras och Färg: SIB ns 09 (svartsmoke med vitt, black smoke with white)
Kön: Hona
Vikt: 5 Kg 
Född: 2014-12-10
PK:  Ej brist. (N/N)
Blodgrupp: Blodgrupp A eller AB och ej b-bärare.
PKD: 2018 Friförklarad
HCM: 2015 Normalt. 2016 Normalt. 2018 Normalt
CS-genen: Ej Bärare av maskad gen/siamesfärgad, Neva masquerad.
Dilution:  Ej bärare (DD)
Augoti: Bärare (aa, anlag för mönstrad pälsfärg 23, tigré)

Regnr: SVERAK LO 313920


 


AVELSHONA
NAMN: CH SE*Island Branch´s Attenzia (Zia)
Ras och färg:
SIB gs 11 (blåsilverpadda shedded)
Kön: Hona
Vikt:  4kg
Född: 2017-05-14
Blodgrupp: Blodgrupp A och ej b-bärare.
PKD: 2018 Friförklarad
CS-genen: Ej Bärare av maskad gen/siamesfärgad, Neva masquerad.
HCM: 2018 Normalt
Dilution: Bärare (dd )
Augoti: Bärare (Aa, anlag för omönstrad päls)

Regnr: SVERAK LO 342572

Länk till stamtavlan (stamtavlan under förnying)


 


Dilution!
Grundfärgerna är fortfarande som alltid svart och rött kom alltid ihåg det. Dilution är ett anlag som "spär" ut färgen så att svart blir blått och rött blir creme.

För att en katt skall kunna bli diluterad så krävs det att dilution nedärvs från båda sidor, katten måste alltså ha dubbel uppsättning av dilutionsgenen för att den skall vara synbart dilution.

Dilution är recessivt och kan alltså bäras i många, många generationer utan att det dyker upp och syns.
Här är ett par scheman för sannolikheten att det blir dilution:
D = Normalfärg
d = Dilutionsgen
DD = En katt som inte är och heller inte bär någon dilutionsgen.
Dd = En katt som bär dilution men inte själv är diluterad.
dd = En katt som är diluterad


HCM: Är screeningar på katthjärtat och via dessa scanningar upptäcker man bland annat hjärtsjukdomen HCM.

PK:  PK-brist beror på en ärftlig defekt på enzymet pyruvatkinas. Hos en drabbad katt fungerar inte enzymet normalt, vilket leder till perioder av svår blodbrist (anemi) och detta kan i värsta fall leda till döden. Då symtomen ofta är diffusa kan sjukdomen vara svår att upptäcka.

PK-brist ärvs recessivt vilket innebär att båda föräldrarna måste bära det defekta anlaget för att avkomman ska drabbas.

Drabbad katt (affected), med dubbel uppsättning av sjukdomsanlaget, utvecklar med tiden PK-brist.

Anlagsbärare, katt som har en enkel uppsättning av sjukdomsanlaget, har inga kliniska symtom och kan därmed inte drabbas av sjukdomen.


Augoti/Nonaugoti

A/A:  Homozygot för agouti. Alla killingar kommer bära mönstrad päls.

A/a: Heterozygot för agouti. Avkommer kan bli agouti eller non-agouti beroende på vilken Hane/Hona du använder.

a/a: Homozygot för non-agouti (solid färg). om du bara använder non-agouti, kommer bara non-agouti avkommer  att födas.

SE*Island Branch´s Attenzia 5mån 

SE*Island Branch´s Attenzia